مارینا هاید بعد از اینکه دلقک غمگین سیرک جنگ های فرهنگی پرونده افترا در دادگاه عالی خود را از دست داد، بعد از اینکه لورنس فاکس چه اتفاقی می افتد می پرسد (1 دقیقه و 21 ثانیه). همسر هیو هفنر در بازی های ذهنی در عمارت پلی بوی (9:05 دقیقه); و تفاوت بین از دست دادن حافظه و زوال عقل – و چگونه مغز خود را تیز نگه دارید (28 دقیقه و 20 ثانیه)

نحوه گوش دادن به پادکست: هر آنچه که باید بدانید