پس شاهزاده هری یک اسطوره زنده هوانوردی است؟ چرا که نه، مارینا هاید (1:21 دقیقه) می گوید. برنی سندرز در مورد اینکه در صورت پیروزی ترامپ چه اتفاقی می افتد – و چگونه می توان او را متوقف کرد (دقیقه 8:32)؛ و ماکیاتوی قارچ، کسی هست؟ آیا قهوه های تقویت شده جدید ارزش تبلیغات را دارند؟ (34:37 ​​دقیقه)

نحوه گوش دادن به پادکست: هر آنچه که باید بدانید