پس از طوفان Doksuri که باعث سیل شد و جاده ها را تخریب کرد، درختان را ریشه کن کرد و برق را از دست داد، باران شدیدی در چین رخ داد. باران های سیل آسا در مناطق اطراف پکن دست کم ۲۰ کشته و ۲۷ مفقود بر جای گذاشته است. هزاران نفر از مردم به پناهگاه های موقت در مدارس و دیگر ساختمان های عمومی در حومه پکن و در شهرهای مجاور تیانجین و ژوژو منتقل شدند.