راسل وستبروک از نظر آماری جادوگران داغ واشنگتن دچار اشکال شدیدی شده و سرمربی اش همچنان از او وحشت دارد.

وستبروک روز دوشنبه در برد 154-141 ویزاردز مقابل ایندیانا پیسرز 14 امتیاز ، 21 ریباند و 24 پاس گل داد. درست است ، او در همان بازی بیش از 20 ریباند و بیش از 20 پاس گل داشت. شما می دانید چه کسی چنین کاری را انجام داده است؟ فقط یک بازیکن: ویلت چمبرلین. خودشه.