به نظر می رسد چندی پیش است ، اما کیلر موری به خدمت فراخوانده شد و قرار بود قبل از این که به NFL متعهد شود ، بیس بال حرفه ای بازی کند. در حالی که اکنون دیگر به این تعهد بازگشت داده نشده است ، موری به وضوح همچنان در جستجوی راهی برای انجام هر دو کار است.

روز پنجشنبه ، موری اعتراف کرد که هنوز به بازی حرفه ای بیس بال فکر می کند و اضافه کرد که نمی تواند خودش را به عنوان یک ورزشکار دو ورزش کاملاً ببندد.