Samsung Galaxy Fold 3 و Flip 3 باز هستند

اریک زمان / Android Authority

گوشی‌های تاشو احتمالاً دنیای گوشی‌های هوشمند را در بهترین حالت خود نشان می‌دهند، زیرا تولیدکنندگان با فاکتورهای مختلف شکل، طرح‌های مختلف لولا، محل قرارگیری دوربین و سایر عوامل مهم مانند دوام سروکار دارند.

مسابقه ده سوالی ما تقریباً همه برندهای موجود در بازی تلفن تاشو و همچنین ویژگی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را پوشش می‌دهد. فکر می کنید برای به دست آوردن امتیاز برتر چه چیزی را دارید؟ سپس در آزمون ما شرکت کنید و در زیر با امتیاز خود نظر بدهید.

اگر ماهیچه‌های چیزهای بی اهمیت شما برای چالش دیگری احساس خارش می‌کنند، به مسابقه Pixel ما بروید و ببینید چقدر در مورد خط تلفن‌های Google و موارد دیگر می‌دانید.