Buffalo Bills and Sabers قصد دارند در بازی های خانگی در پاییز به طور کامل حضور داشته باشند ، اگر تنها در صورت امکان اثبات واکسیناسیون COVID-19 قادر خواهید بود در آن شرکت کنید.

“هدف ما این است که از پاییز 100 درصد خانه کامل برای Bills and Sabers داشته باشیم.” مارک پولونکارز ، مدیر اجرایی شهرستان اری ، از طریق کنفرانس ویدیویی اعلام کرد.

پولونکارز گفت که اگرچه افراد می توانند در مورد واکسیناسیون خود تصمیم بگیرند ، اما برای اطمینان از اینکه هرچه بیشتر طرفداران بتوانند با خیال راحت در آن شرکت کنند ، واکسیناسیون لازم است. این امر باعث می شود تا آزمایش گسترده برای طرفداران مورد نیاز نباشد ، که باعث می شود کل تجربه روز بازی طبیعی تر و لذت بخش تر شود.

در توییتر ، او گفت که طرفداران می توانند برای Excelsior Pass درخواست دهند ، که نشان می دهد آنها کاملا واکسینه شده اند و در حال حاضر توسط وزارت بهداشت ایالت نیویورک استفاده می شود.