دادگاه قتل درک شووین پیش از انتظار شروع هیئت منصفه در مورد رسیدگی به حکمی درباره مرگ جورج فلوید که میلیون ها آمریکایی با نگرانی انتظار آن را می کشند ، دادگاه قتل درک شووین استماع های پایانی را داشت. دادستان استیو شلیچر به اعضای هیئت منصفه گفت که کلید پرونده در فیلم ویدئویی فشار دادن زانوی خود به گردن فلوید بر روی گردن فلوید است ، حتی در حالی که او خواستار جان خود شد ، درست در آخرین جمله هایش “من نمی توانم نفس بکشم”. اریک نلسون ، وکیل افسر سابق پلیس مینیاپولیس ، به هیئت منصفه گفت که اقدامات مشتری او هنگام در نظر گرفتن همه عواملی که شووین در روز مرگ فلوید باید در نظر می گرفت ، از دستورالعمل های “نیروی معقول” برای افسران پلیس پیروی می کرد.