جاناتان هند تازه کار سینسیناتی ردز در اولین فصل MLB خود شروع یک بازی سوزناک را آغاز کرد ، اما بازیکن سوم در روز چهارشنبه ترسناکترین لحظه زندگی حرفه ای خود را داشت.

چاد کوهل ، دست راست دزدان دریایی پیتسبورگ ، در انتهای سومین مرحله با سرعت سریع 94 مایل در ساعت هند را در سر فرو برد. هند برای چند ثانیه بی حرکت روی زمین دراز کشید ، اما خوشبختانه او بلند شد و توانست آن را لرزاند. او در بازی ماند.