NFL برنامه رسمی خود را برای فصل 2021 در روز چهارشنبه منتشر کرد و بازی ای که بیش از بقیه وجود دارد مسابقه هفته 4 بین Tampa Bay Buccaneers و New England Patriot است. در صورت تعجب ، تام بردی آن بازی را نیز یادداشت کرد.

بردی روز پنجشنبه توییت خوبی درباره بازگشت خود به ورزشگاه ژیلت ارسال کرد. 43 ساله شوخی کرد که احساس می کند دوست دارد دوستان دانشگاهی خود را به دوستان دبیرستانی خود معرفی کند.